KILKA INFORMACJI O KPK W RC

Zaistniało de iure w maju 1991 roku, ale jego początki dotyczą okresu praskiej wiosny 1968 r., kiedy to w ramach Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego powstał Klub Polskich Kombatantów. W czasie tzw. normalizacji Klub praktycznie przestał istnieć i dopiero w połowie lat 80. został reaktywowany, choć ówczesny Zarząd Główny PZKO zezwolił zaledwie na dwa spotkania w roku.

Wydarzenia listopadowe 1989 umożliwiły założenie samodzielnej, samorządnej organizacji. Jako Koło jesteśmy cząstką Światowego Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie. Złożyliśmy naturalnie akces do Kongresu Polaków w RC, który pomaga nam przede wszystkim w uzyskiwaniu państwowej dotacji na naszą działalność. Koło liczy 140 członków - "z wahaniami". Weterani w podeszłym wieku często opuszczają nasze szeregi - lecz nadal zgłaszają się nowi koledzy do rejestracji.

Baza członkowska oczekuje przede wszystkim pomocy w uporządkowaniu spraw rent i świadczeń kombatanckich i to zarówno w Czechach, jak w Polsce. KPK organizuje wycieczki do miejsc pamięci narodowej. Byliśmy kilkakrotnie we Włoszech (m. in. na Monte Cassino i w Loreto), w Holandii (Breda, Arnhem), ostatnio na Ukrainie (Lwów). Uczestniczy w uroczystościach kombatanckich organizuje je po obu stronach Olzy. Aby należycie oddać hołd poległym kolegom w II wojnie światowej, w aktach pamięci występuje w czarnych beretach z orzelkiem polskim oraz godłem Koła.

Wielkim przeżyciem oraz satysfakcją był udzial 16-osobowej delegacji w Światowym Zjeździe Kombatantów Polskich w Warszawie, ukoronowanym defiladą, która była finałem obchodów 50-letniej walki żołnierskiej i kombatanckiej o wolność Polski. Wydajemy dla swoich członków kwartalnik WIARUS - w celu wzajemnej informacji, ale również dla upamiętnienia przeżyć wojennych Zaolziaków w formacjach Polskich Sił Zbrojnych.
Mając nadzieję, że działania przyczynią się do wyjaśnienia wielu zawiłych spraw kombatanckim. Służy temu także wydany we wrześniu z okazji 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej Leksykon KPK w RC "Jak ptaki białoorle".

Faksymila okładki leksykonu. Na tylnej okładce od lewej (skład zarządu w roku 1999): Paweł Badura, Bronisław Firla (prezes), Józef Franek (przewodniczący komisji rewizyjnej), Jan Gazur, Benedykt Hanak, Leon Herman (wiceprezes, skarbnik), Henryk Mackowski, Józef Marosz, Władysław Martynek, Jan Pawlas (sekretarz), Jan Szmek (gospodarz), Henryk Toman.


Strona Główna
Numer najnowszy
Numery archiwalne

Adres redakcji: Wiarus, c/o Bronisław Firla, 735 35 Horní Suchá 350, Czech Republic.
Telefon/faks: +420-596425335, e-mail:
wiarus@volny.cz.


All Rights Reserved
©
DAB1999-2004